UNIQIUS Rare Diseases Foundation

Organizacja pożytku publicznego

Z dumą informujemy, że nasza fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) i została wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W skrócie, założeniem OPP jest zasada, że w zamian za pewne przywileje, jak np. możliwość uzyskania w 1% podatku odprowadzanego przez osoby prywatne, organizacje pożytku publicznego zobowiązane są do przestrzegania bardziej rygorystycznych zasad niż ogół organizacji pozarządowych. 

Odpowiednie zmiany zostały naniesione w naszym nowym, zarejestrowanym już statucie:

STATUT FUNDACJI RARE DISEASES