UNIQIUS Rare Diseases Foundation
UNIQIUS
Unikalny portal dla unikalnych ludzi
Platforma poświęcona tematyce chorób rzadkich

Podziękowania

Za wsparcie finansowe podziękowania kierujemy do:

 • Sanofi,
 • Amicus Therapeutics,
 • wszystkich naszych darczyńców prywatnych i instytucjonalnych, którzy wspierają nas swoimi wpłatami,
 • osób, które przekazują swoje 1,5% na cele statutowe naszej fundacji.

Dziękujemy również wszystkim osobom i instytucjom, m.in. firmie SEOHost, które wspierają nas w każdy możliwy dla siebie sposób. Bez Państwa nasza Fundacja nie byłaby w stanie pomagać pacjentom z chorobami rzadkimi, a także edukować społeczeństwa w tym zakresie.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Pani prof. dr hab. Beacie Kieć-Wilk z Katedry Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz Panu prof. dr hab. Michałowi Nowickiemu z Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za wsparcie merytoryczne swoją wiedzą medyczną podczas powstawania naszych artykułów dotyczących choroby Gauchera oraz choroby Fabry’ego.

Dziękujemy również za owocną współpracę z naszą Fundacją:

 • Pani prof. dr hab. n. med. Jolancie Wierzbie z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku - współzałożycielce i koordynatorce medycznej Centrum Chorób Rzadkich- UCK w Gdańsku.
 • Panu prof. dr hab. n. med. Jarosławowi Sławkowi z Oddziału Neurologii, Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku oraz Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Pani prof. dr hab. n. o zdr. Emilii Sitek z Oddziału Neurologii, Szpitala Św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, Pracowni Neuropsychologii i Neurolingwistyki Klinicznej oraz Neuropsychoterapii, Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu z IMMiT Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, oraz Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży, Gdańskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
 • Krajowemu Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN.
 • Stowarzyszeniu Rodzin z Chorobą Fabry'ego.
 • Stowarzyszeniu Rodzin z Chorobą Gaucher`a.
 • Stowarzyszeniu Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie.