UNIQIUS Rare Diseases Foundation

Życie z bólem w chorobie Fabry'ego

CHOROBA FABRY'EGO

PODSTAWOWE INFORMACJE

Głównym i jednym z pierwszych objawów choroby Fabry'ego jest silny, przewlekły ból występujący w kończynach dolnych, a następnie górnych. Jak informują pacjenci, jest on zmienny, ale wraz z upływem czasu się nasila. I pomimo iż na stan psychospołeczny pacjentów z chorobą Fabry'ego mają wpływ różne czynniki, to warto podczas diagnostyki w tym kierunku, a także późniejszego leczenia, wziąć pod uwagę, jakie szkody w psychice i kontaktach interpersonalnych dorosłych i dzieci wywołuje silny ból.

Przewlekły ból u dorosłych pacjentów z chorobą Fabry'ego

W przypadku choroby Fabry'ego lekarze mają u pacjentów do czynienia z bólem przewlekłym. Jak poinformowała Europejska Federacja Bólu w 2020 roku, ból przewlekły to ból, który trwa dłużej niż 3 miesiące.

Według prof. Domżał (praca opublikowana w Polskim Przeglądzie Neurologicznym) „ból przewlekły różni się od bólu ostrego także patofizjologią i cechami klinicznymi, co powoduje, że może być uważany za samodzielną chorobę, której wyleczenie polega na usunięciu bólu. Ból powoduje zmiany w zachowaniu się chorego, upośledza jakość jego życia, funkcje poznawcze oraz ubytek neuronów w mózgu i zmniejszenie przepływu mózgowego”. Co więcej, podkreśla on, że reakcja na ból przewlekły jest depresyjna, a następstwa jego są trwałe. Prof. Domżał wymienia cztery reakcje na ból:

 • psychiczną, która dotyczy sfery emocjonalnej,
 • ruchową, wzmagającą napięcie mięśniowe,
 • wewnątrzwydzielniczą, powodującą wzmożone wyrzuty do krwi kortyzolu (zwanego hormonem stresu), prolaktyny i adrenaliny,
 • autonomiczną, powodująca zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego, tachykardię, problemy z oddychaniem, problemy gastryczne itp.

Warto przypomnieć, że u osób z chorobą Fabry'ego ból jest rozdzierający, wręcz nie do wytrzymania. Ponieważ dotyczy on głównie dłoni i stóp, a także dodatkowo promieniuje do kolan, bioder, łokci i barków, to po pewnym czasie może nie pozwolić na normalne funkcjonowanie, np. chodzenie, pracę zarobkową, umycie się, sporządzenie sobie posiłku. W tym momencie chory jest uzależniony pod wieloma względami od osób trzecich, co ma niebagatelny, negatywny wpływ na jego psychikę, malejące poczucie wartości i wzrastające beznadziejności. To krok w stronę silnej depresji, nerwicy, a nawet zaburzeń lękowych. Uzależnienie takie np. od starszych rodziców lub współmałżonka może bowiem rodzić obawy, co będzie i co się stanie z chorym, gdy ich zabraknie. W momencie postępu i zaostrzenia choroby może dojść także strach przed koniecznością zamieszkania na przykład w domu opieki społecznej.

Pacjenci z ultrarzadkimi chorobami genetycznymi, w tym chorobą Fabry'ego, często nie przyznają się do tego, że ich życie ze względu na dolegliwości bólowe diametralnie zmienia się na gorsze. Izolują się, zamykają w sobie, unikają ludzi, nie chcą pomocy, stają się drażliwi, apatyczni. Często też dochodzi do rozwoju depresji i to wcale nie w bardzo długim czasie. Przewlekły ból, z którym trudno żyć, potrafi czynić spustoszenie w emocjach i psychice człowieka już w kilka tygodni.

Nie należy zapominać, że przewlekły ból prowadzi także do bezsenności. Skutkiem tego mogą być problemy ze skupieniem uwagi, koncentracją i logicznym myśleniem. Skalski podaje, że tylko 30% pacjentów przyznaje się lekarzom do bezsenności. Wniosek, który wysunął, powinien zatem wzbudzić czujność u lekarza rodzinnego. Należy bowiem pamiętać, że prowadzenie prawidłowego, higienicznego stylu życia jest niezwykle ważne w przypadku pacjentów z chorobą Fabry'ego, a także innych chorób ultrarzadkich.

Wpływ bólu u młodocianych pacjentów z chorobą Andersona- Fabry'ego (zwaną też chorobą Fabry'ego)

Warto też podkreślić, że chorobę Fabry'ego rozpoznaje się nie tylko u osób dorosłych, ale też u dzieci. Silny, przewlekły ból może zatem pojawić się u nich nawet już we wczesnym dzieciństwie, tj. około 4 roku życia. Należy więc pamiętać, że młodociani są bardziej wrażliwi na ból. Ich próg bólu jest bowiem znacznie mniejszy aniżeli osoby dorosłej. Objaw ten przeszkadza im w nauce, zawieraniu nowych przyjaźni, izoluje od rówieśników, nie pozwala na normalne funkcjonowanie w rodzinie, szkole, jak i poza nią. Może wywoływać nie tylko wycofanie się i izolację, ale również wzbudzać agresję i nadpobudliwość, a także zmianę zachowania, co widoczne jest szczególnie  wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Badania przeprowadzone przez amerykańskich lekarzy wykazały, że młodzież, która doświadczała przewlekłego bólu, skarżyła się na znacznie gorszą jakość życia. Zgłaszała ona, że ból przeszkadza im w zarówno w zajęciach szkolnych, jak i rekreacyjnych.

W przypadku dzieci i młodzieży z chorobą Fabry'ego podobnie jak u dorosłych ból może powodować też bezsenność oraz problemy z koncentracją.

Warto również wspomnieć, że według obserwacji Joke A.M. Hunfeld i jego współbadaczy, matki nastolatków z silnym bólem przewlekłym zgłaszały więcej ograniczeń związanych z życiem społecznym.

Łagodzenie przewlekłego bólu w chorobie Fabry'ego

Przeprowadzone dotychczas badania naukowe wykazały, że aby móc w jakikolwiek sposób poprawić jakość życia u pacjentów z przewlekłym bólem, należy poznać jego charakter. Ma to bowiem wpływ na życie codzienne chorego. Lame i jego współbadacze wręcz podkreślili, że ból przewlekły niesie ze sobą negatywne skutki w sferze psychiki, emocji oraz komunikacji interpersonalnej pacjenta.

Badania naukowców zza oceanu nad bólem przewlekłym występującym u dzieci i młodzieży wykazały zaś, że pomocny w tym może okazać się dzienniczek bólu. Chory prowadzi go codziennie, zapisując godziny bólu, jego stopień natężenia w skali od 0 do 10 (przy czym 0 to brak ból a 10 najwyższy ból, jaki dotychczas występował u chorego) oraz jego wpływ na jakość codziennego życia.

Chcąc złagodzić ból u pacjentów z chorobą Andersona-Fabry'ego (chorobą Fabry'ego) należy w pierwszej kolejności rozpocząć leczenie enzymatyczną terapią zastępczą. Najpierw trzeba zatem usunąć przyczynę dolegliwości, a następnie jej objawy. Bez takiego postępowania leczenie tylko objawowe przyniesie wyłącznie krótkotrwały i niestabilny efekt, co może wzmóc objawy depresji, lęku i nerwicy.

Zanim lekarz pierwszego kontakt dobierze choremu leki przeciwbólowe, a także zabiegi fizjoterapeutyczne powinien przeprowadzić z nim szczegółowy wywiad, dokładnie zapoznać się z jego dzienniczkiem bólu, a także przeprowadzić badania kontrolne podstawowe, nerek i układu sercowo-naczyniowego. Warto pamiętać, że źle dobrane leki przeciwbólowe, mogą bardziej zaszkodzić, aniżeli pomóc.

Istotne znaczenie ma również rehabilitacja, w tym odpowiednio dobrane ćwiczenia. Te nie tylko potrafią złagodzić ból, ale w przypadku pacjentów z chorobą Fabry'ego również wspomóc ich walkę z  niepełnosprawnością. W przypadku bólu kończyn fizjoterapeuci zalecają stosowanie indywidualnych treningów motorycznych, które wspomagają fundamentalną sprawność ruchową. U chorych będą one ukierunkowane na stawy skokowe, kolanowe, biodrowe, nadgarstka, palców, łokciowe, a nawet i barki.

Warto również wspomóc leczenie przewlekłego bólu dietą. Udowodniono bowiem, że im bardziej przetworzona żywność, tym następuje zwiększenia produkcji mediatorów zapalnych i tym samym występowanie silniejszego bólu. Zatem należy wyeliminować z diety pacjenta z chorobą Fabry'ego fast-foody, MOM (mięso oddzielone mechanicznie), nadmiar cukrów prostych i tłuszczów nasyconych, a także nauczyć pacjenta prawidłowego spożywania posiłków.


Źródła:

Konsultacja medyczna prof. dr hab. Michał Nowicki z Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 • U.Ziętalewicz, Wybrane determinanty jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjentów z przewlekłym bólem, 2021, https://depotuw.ceon.pl/handle/item/4009, na dzień 03.08.2023
 • I.Repka, J.Wordliczek, Wpływ czynników demograficzno-społecznych na natężenie bólu, jakość życia oraz jej poszczególne składowe wśród chorych z bólem przewlekłym, Via Medica - Problemy Pielęgniarstwa 2013, tom 21, zeszyt numer 3, s.348-359, na dzień 03.08.2023
 • I.E.Lame i wsp. Quality of life in chronic pain is more associated with beliefs about pain than with pain intensity. European Journal of Pain 2005; 9: 15–24.
 • DeGood, D. E., & Shutty, M. S., Assessment of pain beliefs, coping and self-efficacy. In: D. C. Turk & R. Melzack (Eds.), Handbook of pain assessmen1992, 214-234, New York: Guilford.
 • Choroba Fabry'ego-objawy, diagnostyka i leczenie, https://www.zwrotnikraka.pl/choroba-fabryego/, na dzień 04.08.2023
 • T. Domżał, Ból przewlekły - problemy kliniczne i terapeutyczne, Pol. Przegl. Neurol 2008;4(1):1-8.
 • M. Dudzińska i wsp., Bezsenność-istotny problem w codziennej praktyce lekarskiej-doniesienia wstępne, Family Medicine & Primary Care Review 2015; 17; 2: 90-93
 • M. Skalski, Sen i jego zaburzenia, Przew. Lek. 2003; 6(3): 128-133
 • J.A.M. Hunfeld i wsp., Chronic Pain and Its Impact on Quality of Life in Adolescents and Their Families, Journal of Pediatric Psychology, Volume 26, Issue 3, April 2001, Pages 145–153
 • Osteopatia w leczeniu bólu kończyn, https://fizjomed.com.pl/bole-konczyn/, na dzień 04.08.2023
 • Odżywianie w przewlekłym bólu- co może pomóc, a co na pewno zaszkodzi, https://www.gdyjedzenieszkodzi.pl/odzywianie-w-przewleklym-bolu/, na dzień 04.08.2023

WSPOMÓŻ NASZĄ FUNDACJĘ

WSPIERAJĄC NASZĄ FUNDACJĘ MASZ PEWNOŚĆ, ŻE CAŁA WPŁACONA KWOTA JEST PRZEKAZANA NA CELE STATUTOWE: 
➧ SZERZENIE WIEDZY O CHOROBACH RZADKICH
➧ DOCIERANIE DO NIEZDIAGNOZOWANYCH CHORYCH
➧ POMOC PACJENTOM 
CHCĘ POMÓC!
Zrzutka na fundacjęZostań patronem fundacji
TYTUŁ

Życie z bólem w chorobie Fabry'ego

SŁOWNIK
ETZ – Enzymatyczna Terapia Zastępcza
MPS – mukopolisacharozydoza
FD – Fabry Disease, choroba Fabry'ego
GLA – gen kodujący enzym a-galaktozydazy
alfa-Gal – alfa-galaktozydaza
ICD-10 – Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób

Uwaga

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze artykuły na stronie jak najlepiej oddawały dostępne informacje, ale nie można ich traktować jako konsultacji farmaceutycznej lub lekarskiej.
Przed podjęciem jakichkolwiek czynności i w przypadku pytań należy skonsultować się z lekarzem.
Najnowsze artykuły: